Retouren

De klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de klant de via de website bestelde producten fysiek in ontvangst neemt om zijn bestelling te herroepen, zonder motiveringsverplichting. Producten die rechtstreeks van distributeurs, winkeliers of via andere websites dan deze website aangekocht of besteld werden, mogen onder geen enkele omstandigheid rechtstreeks teruggezonden worden naar kidoki.

Om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van het teruggezonden product dient de klant, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen en vóór het retourneren van de producten, kidoki in kennis te stellen van zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen via info@kidoki.eu onder vermelding van het bestelnummer.

De kosten van een retourzending worden door de klant gedragen.

De producten dienen te worden teruggezonden binnen veertien (14) dagen na communicatie door de klant van zijn beslissing om zijn bestelling te retour te zenden.

De producten dienen te worden teruggezonden in hun originele staat en verpakking.

 Hoe retourneer ik mijn zending?

1. Meld je retourzending aan binnen 14 dagen via info@kidoki.eu. Vermeld hierbij duidelijk de naam waarmee de bestelling is geplaatst, het e-mailadres en het ordernummer. Dit kun je allemaal terugvinden in de orderbevestiging. 

2. Verpak alle producten in de originele verpakking (indien mogelijk) en zorg dat het pakketje goed dicht zicht om verlies of schade aan de producten te voorkomen.

3. Voeg duidelijk uw naam, uw e-mailadres en ordernummer bij.

4. Stuur de zending naar:

kidoki

Middachtenlaan 94

Almere 1333 xv

kidoki zal de door haar ontvangen betalingen van de klant terugbetalen, indien de klant de bestelling volledig terugzendt. De kosten om de bestelling terug te zenden aan kidoki zullen echter door de klant worden gedragen. Indien noodzakelijk zullen deze kosten worden afgetrokken van het totaalbedrag dat door kidoki aan de klant zal worden teruggestort.

De teruggezonden producten zullen terugbetaald worden door overschrijving op de bankrekening die gedebiteerd werd om de bestelling te plaatsen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum waarop kidoki de zending retour heeft ontvangen, overeenkomstig voormelde bepalingen.

Indien het retourpakket niet wordt ontvangen door kidoki en bij gebrek aan bewijs van verzending door de klant zullen de producten niet worden terugbetaald en kan kidoki niet aansprakelijk worden gesteld.

Pakketten die worden ontvangen maar niet overeenkomstig voormelde procedures werden teruggezonden zullen niet worden terugbetaald door kidoki.

Het risico dat verbonden is aan het retourneren van producten ligt bij de klant.